Kontakt:

Biuro projektowe:

Joanna Święcka
kontakt@szelagowska.studio
+48 577 264 777

Management:

Maria Grzesiak
maria@maniadesign.com.pl
+48 530 117 276

Ważne – nie przyjmujemy zgłoszeń do programu!

Castingi do programów z moim udziałem prowadzą kanały:  TVN, HGTV oraz TVN Style. Informacji szukajcie tu: hgtv.pl/castingi,3567,n 

Polityka Prywatności

Czym jest Polityka Prywatności?
Nasza polityka prywatności i ochrony danych osobowych ma za zadanie wyjaśnić kim jesteśmy, dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz poinformować Ciebie o przysługujących Tobie prawach, podajemy Tobie także nasze dane kontaktowe, jeśli miałbyś potrzebę się z nami skontaktować.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie niniejszej polityki, (chyba że ta polityka stanowi inaczej). Pełna informacja o nas:

PRACOWNIA DOROTA SZELĄGOWSKA – WAWRO
ul. Fort Służew 1B/K2
02-787 Warszawa

Email: biuro@maniadesign.com.pl

Kogo dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:
zostałeś naszym klientem lub dostawcą;
kontaktujesz się z nami w sprawach dotyczących warunków współpracy;
korzystasz z naszych usług,
bierzesz udział w dyskusjach pod artykułami publikowanymi na tej stronie maniadesign.com.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać, jeśli otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie lub z innego źródła.

Jaki Twoje dane osobowe przetwarzamy?
Możemy przetwarzać Twoje dane takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • numer telefonu;
 • adres email;
 • wizerunek twój oraz innych osób utrwalony na fotografiach, jeśli je nam udostępnisz

Komunikacja z nami
Komunikując się z nami przez telefon, email, naszą stronę internetową, media społecznościowe lub w inny sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe. Informacje o sobie możesz nam przekazać gdy: używasz naszej strony internetowej otrzymujesz lub płacisz za nasze towary lub usługi, dostarczasz nam swoje towary lub usługi, pytasz o nasze towary lub usługi, składasz zamówienie, bierzesz udział w konkursie, promocji, dyskusji lub kiedy kontaktujesz się z nami w celu poinformowania o problemie, ewentualnie kiedy podejmujesz którąkolwiek z wymienionych czynności w imieniu osoby, dla której pracujesz.

Co jeśli współpracujemy z Tobą lub z pomiotem dla którego pracujesz?
Jeśli współpracujemy lub jesteś pracownikiem naszego współpracownika możemy mieć dostęp do Twoich informacji takich jak:

 • wszelkie informacje dotyczące zawartych transakcji wynikających z naszej współpracy;
 • wszelkie pozostałe informacje dotyczące Ciebie, których przetwarzanie jest konieczne, aby zawrzeć lub wykonywać umowę z Tobą lub z osobą, dla której pracujesz.
 • informacje dotyczące Ciebie, które przekazujesz nam lub które my zdobywamy, kiedy nas odwiedzasz, zostawiasz swój komentarz itp.

Co kiedy korzystasz z naszej strony Internetowej?
Korzystając z naszej strony udostępniasz nam m.in.:

 • adres IP Twojego komputera wykorzystywanego przy połączeniu z Internetem;
 • dane Twojego logowania;
 • informacje o rodzaju i wersji przeglądarki internetowej;
 • ustawieniach strefy czasowej;
 • rodzaju i wersji wtyczek do przeglądarki internetowej;
 • systemie operacyjnym oraz platformie sprzętowej;
 • informacje o Twojej wizycie, w tym pełne Jednolite Wskaźniki Zasobów (Uniform Resource Locators, URL);
 • strumień kliknięć (clickstream) wpływający do naszej strony internetowej, przepływający przez nią i wypływający z niej (w tym data i czas);
 • informacje co oglądałeś lub czego szukałeś;
 • czas odpowiedzi strony;
 • błędy przy ściąganiu treści;
 • długość Twoich odwiedzin;
 • interakcja ze stroną (na przykład informacje o przewijaniu widoku ekranu, kliknięciach, ruchach kursorem);
 • metody użyte do opuszczenia strony;
 • społecznościowe wykorzystane w celu pozostawienia komentarza.

Cookies czyli ciasteczka
Informujemy, że nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Co robimy danymi osobowymi dotyczącymi Ciebie?
Pozyskane dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

 • podpisanie i wykonanie zawartej pomiędzy nami umowy lub umowy z Twoim pracodawcą;
 • dostarczanie Ci towarów lub usługi;
 • otrzymanie towarów lub usług od dostawców;
 • zarządzanie i administrowanie relacjami z naszymi klientami, dostawcami lub innymi użytkownikami naszych towarów i usług;
 • reklama i sprzedaż naszych towarów i usług;
 • administrowanie naszą stroną internetową zgodnie z naszymi warunkami i dla celów wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badania, a także dla celów statystycznych, w tym polepszenia naszej strony internetowej tak, żeby jej zawartość była przedstawiona w sposób najbardziej odpowiedni dla Ciebie i Twojego komputera;
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i odporności naszej strony internetowej.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • właściwe podmioty trzecie, czyli przede wszystkim nasi partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy w celu wykonania zawartej pomiędzy nami umowy lub załatwienia wszelkich pozostałych spraw zachodzących w ramach relacji z Tobą lub z osobą, dla której pracujesz;
 • naszym doradcom prawnym i innych zawodowym doradcom lub dostawcom usług;
 • dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek internetowych (włącznie z narzędziami testującymi A/B). Wspierają nas oni w polepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej.

Inne możliwe sytuacje udostępnienia Twoich danych
Może się zdarzyć, że będziemy zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych aby:

 • wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny;
 • dochodzić powstałych roszczeń, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce;
 • w celu zastosowania lub egzekucji warunków zawartej z Tobą umowy,
 • w celu ochrony naszych praw, mienia lub naszego i/lub naszych Klientów i innych osób bezpieczeństwa – wlicza się w to wymiana informacji z innymi przedsiębiorcami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami oraz z celu ograniczania ryzyka np. kredytowego.

Na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Zgodnie z wymogami przepisów prawa Twoje dane przetwarzamy, gdy:

 • mamy wykonać umowę, której jesteś stroną lub w celu podjęcia czynności na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy;
 • w celu wywiązania się z prawnego obowiązku, który na nas ciąży;
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub inny podmiot z nami powiązany pod warunkiem, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony Twoich danych osobowych, nie będą miały nadrzędnego charakteru wobec tych interesów;
 • jeśli zajdzie konieczność uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, skontaktujemy się z Tobą, aby taką zgodę pozyskać.

Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy na terytorium Unii Europejskiej i nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza obszar EOG. Prosimy, abyś pamiętał, że z uwagi na otwarty charakter naszej strony Internetowej Twoje posty, które publikujesz na naszej stronie są publiczne i każdy może mieć do nich dostęp. Pomimo iż podejmiemy wszelkie starania, żeby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować w pełni bezpieczeństwa Twoich danych upublicznianych przez Ciebie na naszej stronie internetowej, w związku z czym wszelkie udostępnianie danych dokonywane jest na Twoją odpowiedzialność.

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne dla celu lub celów, dla których Twoje dane zostały pierwotnie zebrane. Po tym czasie Twoje dane będą usunięte lub zarchiwizowane – za wyjątkiem sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie będzie dla nas konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który na nas ciąży lub dla innego usprawiedliwionego, zgodnego z prawem celu.

Prawa jakie Tobie przysługują?
Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe przysługują Ci wynikające z tego tytułu prawa:

 • dostępu do Twoich odnośnych danych osobowych (prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej);
 • poprawienia Twoich nieaktualnych danych, które przetwarzamy, a które uległy zmianie od momentu, kiedy je nam podałeś;
 • jeśli inne przepisy tego nie wykluczają oraz nie mamy podstawy, aby Twoje dane przetwarzać, możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 • jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w każdej chwili i w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę, będzie to skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • jeżeli będziesz miał zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, możesz bezpośrednio skontaktować się z nami lub wnieść oficjalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę, wysyłając nam email na biuro@maniadesign.com.pl

W jaki sposób możesz skorzystać z prawa dostępu do Twoich danych
W bardzo prosty sposób – wysyłając nam email na biuro@maniadesign.com.pl. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z Tobą, aby w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, możemy także wymagać podania dalszych informacji zanim odpowiemy na Twoje żądanie lub udzielimy Ci informacji zwrotnych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych w Polsce
Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podmiot ten może udzielić Ci niezbędnych informacji o Twoich prawach i naszych obowiązkach w odniesieniu do Twoich danych osobowych, a także zajmować się skargami, które możesz zgłosić, jeżeli uznasz, że niewłaściwie przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Zmiany naszej polityki
W przypadku jakichkolwiek zmian i/lub uaktualnień naszej polityki prywatności wszelkie informacje o tym będą dostępne na naszej stronie internetowej, dlatego prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Data ostatniej aktualizacji naszej polityki
Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 9 lipca 2018.